Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Wil je verlof aanvragen?

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dan dus elke dag naar school. Wanneer een kind ziek is, geeft u dit door aan school. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen. Via het verlofformulier kunt u het verlof aanvragen bij de directie. Vraag een verlof minimaal 2 weken van te voren aan, dan heeft de directie de tijd hierop te reageren. Wanneer u vakantieverlof buiten de schoolvakanties wilt aanvragen, kunt u telefonisch contact opnemen met de directie.