Locaties

De Kameleon heeft twee locaties, één in Duivenkamp en één in Kamelenspoor. Onze school bestaat dit schooljaar 2020-2021 uit 9 groepen. Op locatie Duivenkamp zijn de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Op locatie Kamelenspoor zitten de groepen 6 t/m 8.

Kameleon

De kameleon is een dier dat zich aanpast aan zijn omgeving. Samenwerkend met zijn omgeving staat de kameleon voor veiligheid, veelzijdigheid, flexibiliteit en creativiteit.

Onze schoolresultaten zijn zichtbaar op
“Scholen op de Kaart”.

Visie

Wij zien het als een belangrijke en mooie taak om modern onderwijs te bieden aan de kinderen op onze school uiteraard met de moderne middelen van deze tijd. Wij doen dit vanuit de katholieke identiteit.

Op onze school werken we met een pestprotocol. Via de groene knop kunnen onder andere; ouders, leerlingen en leerkrachten pestgedrag melden. Meer informatie over M5 (werken met een pestprotocol) leest u “hier”.