Locaties

De Kameleon heeft twee locaties, één in Duivenkamp en één in Kamelenspoor. Onze school bestaat dit schooljaar 2019-2020 uit 9 groepen. Op locatie Duivenkamp zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest. Op locatie Kamelenspoor zitten de groepen 5 t/m 8.

Kameleon

Sinds 11 mei jl. zijn wij weer in aangepaste vorm open en ontvangen wij de helft van onze leerlingen. Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw zoon of dochter kunt u contact opnemen met Karin Hulzebos.  Samen kunnen we kijken wat mogelijk is qua kennismaken of een rondleiding.

 

 

 

De kameleon is een dier dat zich aanpast aan zijn omgeving. Samenwerkend met zijn omgeving staat de kameleon voor veiligheid, veelzijdigheid, flexibiliteit en creativiteit.

Onze schoolresultaten zijn zichtbaar op
“Scholen op de Kaart”.

Visie

Wij zien het als een belangrijke en mooie taak om modern onderwijs te bieden aan de kinderen op onze school uiteraard met de moderne middelen van deze tijd. Wij doen dit vanuit de katholieke identiteit.

Op onze school werken we met een pestprotocol. Via de groene knop kunnen onder andere; ouders, leerlingen en leerkrachten pestgedrag melden. Meer informatie over M5 (werken met een pestprotocol) leest u “hier”.