Direct naar

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s!

Schoolgids

Kind aanmelden?

Schooltijden

Waar wij voor staan

Op de Kameleon werken we vanuit vier kernwaarden. Deze zijn verweven in ons werk en overal terug te zien. Het is de basis van wie wij zijn. Wij zijn gepassioneerd, gaan uit van gezamenlijkheid, werken kwaliteitsgericht en werken continue aan een veilige omgeving. Onze visie op onderwijs is gebaseerd op de volgende vijf pijlers:

Plezier in leren

Als school moeten we in weinig tijd veel kennis overbrengen. Daarom doen wij alleen wat echt werkt. Onze onderwijskundige visie staat voor het verwerven van kennis, oefenen en daarmee vaardigheid opdoen. We bieden effectief en efficiënt onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich daardoor beter en door deze verbetering te ervaren, ontstaat er plezier in het opdoen van kennis! 

Opvallend goed in ons vak

Wij zijn zeer gemotiveerd om goed onderwijs te bieden. Ons enthousiasme en onze energie, gecombineerd met onze creativiteit en betrokkenheid leiden tot opvallend goede en actieve lessen. Op die manier wordt goed onderwijs bijzonder, buitengewoon onderwijs. Daar staan wij als team voor! 

Trots op onze resultaten

Wij zijn trots op de wijze waarop wij lesgeven, waarop wij onze schoolcultuur neerzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit tot goede leerresultaten leidt. Goede resultaten zijn geen absoluut getal, maar zijn de vorderingen die elk kind doet op het eigen niveau. Onze overtuiging dat alle kinderen kunnen leren, leidt tot ontwikkeling en goede resultaten. Dat is onze uitdaging! 

Samen voor sterke schakels

Vanuit onze kernwaarde gezamenlijkheid, vinden wij het van belang om op verschillende niveaus samenwerking te stimuleren. Dit geldt voor onze kinderen in de klas, voor leerkrachten onderling en de school met ouders en onze omgeving. Wij stimuleren bij ouders en verzorgers een gezonde nieuwsgierigheid naar wat we op school doen, wat ons idee is over lesgeven en leren.

Verrassend gepassioneerd

We vinden het belangrijk dat de school, het team, laat merken er zin in te hebben, energie uitstraalt. Bij ons op school werken betrokken en gepassioneerde mensen. Iedereen maakt fijne en trieste momenten mee. Wij vinden het belangrijk daarbij stil te staan. Door dit te delen, wordt het gemeenschapsgevoel versterkt. Door er op een verrassende wijze aandacht aan te besteden versterken wij de persoonlijke aandacht. 

Waarom onze basisschool?

Elke dag werkt een betrokken team aan het geven van het beste onderwijs aan onze kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn. Pas dan kunnen kinderen goed tot leren komen. De Kameleon is een kleinschalige school, waar kinderen gezien worden en we samen willen werken met ouders.

Vorige slide
Volgende slide

Een impressie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut