Onze school

Onze school

Over KBS De Kameleon

De wijk waar de school deel van uitmaakt is te typeren als een bijzonder gewone wijk. Er woont hier een grote diversiteit aan mensen: autochtone gezinnen, gezinnen met een Oost- Europese achtergrond die vanwege werk naar Nederland zijn gekomen, vluchtelingen die hier een nieuw bestaan opbouwen, samengestelde gezinnen en traditioneel samengestelde gezinnen. Er komen kinderen bij ons op school vanuit verschillende achtergronden. Dat betekent dat niet alle kinderen als vanzelfsprekend zomaar goede kansen hebben op een goed vervolg bij een volgende school. Uiteraard worden er ook kinderen aan ons toevertrouwd die thuis al veel geleerd hebben en waar thuis en de omgeving een uitstekende basis zijn voor het verder ontwikkelen en trainen van vaardigheden.

Onze uitdaging

Het is onze uitdaging juist voor deze verschillende kinderen gewoon bijzonder goed onderwijs te organiseren en al deze kinderen uit te dagen goed te leren. Wij realiseren ons dat dat bijvoorbeeld betekent, omdat sommige kinderen thuis minder de gelegenheid hebben om de Nederlandse taal vaardig te worden, dat we extra aandacht moeten besteden aan oefenen. Kinderen die al een stapje verder zijn, worden uitgedaagd nog een extra stap te zetten. Kennis is vaak gelijkwaardig, vaardigheid verschilt. Juist dat laatste is goed op individueel niveau aan te bieden, zodat iedereen uitgedaagd wordt.

Missie

Om in onze ingewikkelde maatschappij succesvol te zijn moet je veel kennen en kunnen. Goed onderwijs dat aansluit bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen legt een belangrijke basis voor een zelfstandig en gelukkig leven. Ieder kind is uniek en heeft kwaliteiten. Door dit als uitgangspunt te nemen in de wijze waarop wij naar een kind kijken in combinatie met onze professionaliteit, vergroten wij de kansen van kinderen.

Visie

Op de Kameleon werken we vanuit vier kernwaarden. Deze zijn verweven in ons werk en overal terug te zien. Het is de basis van wie wij zijn. Wij zijn gepassioneerd, gaan uit van gezamenlijkheid, werken kwaliteitsgericht en werken continue aan een veilige omgeving.

We bieden effectief en efficiënt onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich daardoor beter en door deze verbetering te ervaren, ontstaat er plezier in het opdoen van kennis!

We vinden het belangrijk dat de school, het team, laat merken er zin in te hebben, energie uitstraalt. Bij ons op school werken betrokken en gepassioneerde mensen.

Iedereen maakt fijne en trieste momenten mee. Wij vinden het belangrijk daarbij stil te staan. Door dit te delen, wordt het gemeenschapsgevoel versterkt. Door er op een verrassende wijze aandacht aan te besteden versterken wij de persoonlijke aandacht.

Ons enthousiasme en onze energie, gecombineerd met onze creativiteit en betrokkenheid leiden tot opvallend goede en actieve lessen. Op die manier wordt goed onderwijs bijzonder, buitengewoon onderwijs.Vanuit onze kernwaarde gezamenlijkheid, vinden wij het van belang om op verschillende niveaus samenwerking te stimuleren.

Vanuit onze kernwaarde gezamenlijkheid, vinden wij het van belang om op verschillende niveaus samenwerking te stimuleren. Dit geldt voor onze kinderen in de klas, voor leerkrachten onderling en de school met ouders en onze omgeving.

Wij stimuleren bij ouders en verzorgers een gezonde nieuwsgierigheid naar wat we op school doen, wat ons idee is over lesgeven en leren.

Ons onderwijs

De kameleon is een dier dat zich aanpast aan zijn omgeving. Samenwerkend met zijn omgeving staat de kameleon voor veiligheid, veelzijdigheid, flexibiliteit en creativiteit.

Scholen op de kaart

Via de volgende link komt u op onze schoolpagina van de site ‘scholen op de kaart’. Hier kunt u in vogelvlucht zien waar wij als school voor staan. Ook kunt u hier diverse statistieken zien van onze school.