Schoolgids

De gang van zaken op school

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen zijn instrumenten voor kwaliteitsbeleid van scholen ontwikkeld.

De schoolgids is daar een voorbeeld van. In de schoolgids vindt u alle benodigde informatie die betrekking heeft op de gang van zaken in onze school. De gids bestaat uit een algemeen gedeelte en (als jaarlijkse bijlage) een deel dat specifiek betrekking heeft op een bepaald schooljaar. Hierin worden onder andere de opbrengsten gerapporteerd. Jaarlijks wordt de inhoud van de schoolgids opnieuw vastgesteld. Dit na instemming van de Medezeggenschapsraad.