Maandinfo september 2022

Maandinfo september 2022

Maandinfo september 2022

28 september 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Inmiddels is het schooljaar alweer enkele weken op weg. Ik hoop dat uw kind(eren) weer met plezier naar school gaat en gewend is aan de (nieuwe) groep en (nieuwe) leerkracht(en). We besteden in deze eerste schoolweken extra aandacht aan het pedagogisch klimaat in de klassen en de hele school. Verderop leest u daar meer over. 

Met het TSO team zijn we ook weer opgestart. Wat zijn we als schoolteam blij dat zij er elke dag zijn! Vandaag hadden we een startbijeenkomst met het TSO team, Marie – Anne (orthopedagoog) en ik vanuit school. We werken continue samen aan een gezellige, ontspannen pauze. Vandaag hebben we besproken wat er allemaal al goed gaat en wat er nog beter kan. Mooi om elke keer te kijken hoe we de TSO kunnen verbeteren. Heel erg bedankt TSO team! 

Rond de zomervakantie is de teamkamer (en de aangrenzende kantoren) op Kamelenspoor aangepakt. Er is een nieuwe vloer gelegd, geschilderd, nieuwe meubels zijn uitgezocht en afgelopen week is de laatste grote klus aangepakt. Er is een prachtige Kameleon op de muur behangen! Ik wil hiervoor heel graag familie den Uijl bedanken, zij hebben de prachtige nieuwe vloer gelegd. En ook Ali Alshanaah heeft geholpen met het klussen in de teamkamer, bedankt! En natuurlijk onze Sander, heel erg bedankt voor jouw harde werk, het is super mooi geworden!   

In de bijlage vindt u een uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering van de ouderraad. Alle ouders zijn hier van harte voor uitgenodigd. 

Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

 

Pedagogisch klimaat

Onze school werkt voortdurend aan een veilige en prettige werksfeer en wil voor kinderen, ouders en het team een plek zijn waar mensen met plezier naar toe komen. Om die reden werken we sinds een aantal jaar met het programma De Vreedzame School. We zien het als onze gedeelde verantwoordelijkheid met u om onze  kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die soms best lastig in elkaar zit. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. We zien de school als een plek om die nodige sociale vaardigheden te oefenen, een soort mini-maatschappij.

De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. 

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Inmiddels zijn we in alle leerjaren gestart met blok 1 dat draait om het thema ‘We horen bij elkaar’.

Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en hoe we samen het lokaal netjes houden. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van en kan er zelfvertrouwen van krijgen.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les. 

Aan het eind van een blok krijgen de kinderen via hun eigen leerkracht in de groep 1 t/m 6 een kletskaart mee naar huis. Daar staan leuke vragen op die u als ouder kunt stellen aan uw kind om in gesprek te raken over de lessen die geweest zijn. 

Heeft u vragen over het pedagogisch klimaat, dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons stellen.

Schoolfruit

Vanaf woensdag 7 september kunnen we weer gaan genieten van heerlijk schoolfruit. Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen uw kinderen op school drie stuks fruit en groente per leerling per week. Elke woensdag, donderdag en vrijdag is er schoolfruit in de klas. We zijn nog opzoek naar ouders die willen helpen met het snijden van het schoolfruit. U kunt zich aanmelden door te mailen naar jeroenv@kameleon-maarssen.nl 

Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken, ontdekken de kinderen allerlei soorten groente en fruit! Op de dagen dat er geen schoolfruit is willen wij u vragen om een gezond tussendoortje mee te geven naar school.  Wilt u een oudernieuwsbrief ontvangen over het schoolfruit? Via deze link kunt u zich aanmelden. 

Jaarkalender

In de jaarkalender die u eerder heeft ontvangen stond de informatieavond voor groep 2 twee keer vermeld. De informatieavond groep 2 gaat plaatsvinden op 7 februari. Daarnaast staan nu ook alle MR/OR vergaderingen in de agenda. Mocht u nog vragen hebben over de jaarkalender neem dan gerust contact met ons op. 

Even voorstellen…

Net als vorig jaar zal ik, Marie-Anne Hoogervorst, orthopedagoog, ook dit jaar werkzaam zijn

op De Kameleon.Het was heel leuk om na de vakantie op school te komen en door veel kinderen weer enthousiast begroet te worden.

Een van mijn werkzaamheden is om kinderen te helpen die een steuntje in de rug kunnen

gebruiken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan:

– Kinderen die onzeker zijn. Deze kinderen vinden zichzelf niet leuk of goed genoeg en kunnen door de onzekerheid zichzelf een beetje terugtrekken of juist op een wat onhandige manier heel aanwezig zijn. Met deze kinderen ga ik bijvoorbeeld aan de slag om hen te laten ontdekken wat hun talenten zijn, maar ook laat ik de kinderen ervaren dat zij goed zijn zoals zij zijn en dat elk kind op zijn of haar eigen niveau werkt.

– Kinderen die vaak bij ruzies betrokken zijn. Dit kunnen kinderen zijn die vaak een ruzie beginnen maar ook juist kinderen die niet zo weerbaar zijn en hierdoor last hebben van

ruzies.

– Kinderen die snel (te) boos of (te) verdrietig zijn.

– Kinderen die thuis een lastige periode door maken door bijvoorbeeld een scheiding, ziekte van een familielid of een overlijden.

 

Als ik met kinderen werk is het uitgangspunt altijd om oplossingsgericht te werken. We ontdekken samen wat goed gaat, wat kwaliteiten zijn en daarna gaan we kijken op welke manier een kind meer zelfvertrouwen kan krijgen of minder bij ruzies betrokken is of beter met zijn/haar emoties om kan gaan. Deze manier van werken maakt dat kinderen graag komen en al snel merken dat het beter met ze gaat.

 

Hoe worden kinderen bij mij aangemeld?

Kinderen kunnen op twee manieren bij mij aangemeld worden. Het kan zijn dat u als ouder

merkt dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. U kunt dan aan de leerkracht van uw kind vragen

om mijn contactgegevens. We maken dan een afspraak waarin we samen gaan bekijken of ik uw kind onder schooltijd een aantal keren kan begeleiden.

Het kan ook zijn dat de leerkrachten van uw kind zien dat uw kind hulp kan gebruiken. De leerkracht zal dit dan met u bespreken. Voordat ik met een kind ga werken maak ik graag kennis met u. Ik zal nooit met een kind werken zonder toestemming van u. 

 

Naast het werken met kinderen, ondersteun ik bij de overblijf. Ook is het altijd mogelijk om samen in gesprek te gaan over onderwerpen waar u in de opvoeding tegenaan loopt.

Net als vorig jaar zal ik op dinsdag en vrijdag op een van beide locaties aanwezig zijn.

Kindpakket

Graag wijs ik u op de volgende hulp die de gemeente kan bieden. Het kindpakket is voor gezinnen die niet veel geld hebben. Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u altijd bij mij terecht. 

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/

Ouders lokaal

Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en wil een positieve opvoedomgeving creëren door ouders te verbinden en te inspireren. Onze ambitie: Wij willen gezinnen versterken door ouders met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Het grootbrengen van kinderen nog leuker maken door elkaar te inspireren en te ondersteunen, zodat we elkaar kunnen versterken en kunnen ontplooien/groeien.

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten 

 

Ouderbrief Catechese

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen, in onze catechese lessen. 

Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak. Het is fijn als je elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent.

Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het groepje dat samen aan een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de ene groep wordt je verzorgd en in de andere groep moet je op anderen passen. In de catechese lessen verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is. 

Welkom zijn 

In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap. Sommige kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten ook voorbeelden zien van ver weg, zoals het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor baby’s om ze welkom te heten. 

Bijzondere groepen 

In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, hoe het zou zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten en de Augustijnen. In deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep bepaalt jouw dag; waar jij je mee bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. Het is een bijzondere manier van leven, waar kinderen in de lessen mee kennismaken. 

Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende patronen in de lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om zo’n zwerm in het echt te zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al omdat het er zo fantastisch mooi uitziet. 

Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen. En we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te vormen op onze school.  

Namens het team, 

Pastor Hedwig

Groepsfoto

Ties steekt zijn tong uit,

Souraya zit achterstevoren.

Mo steekt twee vinger omhoog,

dus Tamara heeft oren.

Aiden geeft Annemarieke

een por in haar zij.

Die valt van de tafel,

op Sven, en die valt weer op mij.

 

Ik blijf overeind, maar ik knal 

met mijn kin op de bank.

Ik zeg nog wel ‘cheese’, maar

het helpt niet, je ziet dat ik jank.

Marina is boos, want ze mocht 

niet naast Jeremy staan.

Aljosja heeft overal snot, 

net als Dennis en Daan.

 

Remi is ziek, die moet spugen.

Jan-Willem is zoek.

Lianne moest plassen,

die doet het hier net in haar broek.

Maxime eet een appel

en Adriaan staat op zijn kop.

Die had nieuwe schoenen die dag,

dus die moesten erop.

 

Het hoofd van Suzan zit precies

achter Adriaans schoen.

En achter Suzan geeft Samira

Johannes een zoen.

Juf Jenneke heeft zich verslikt 

in haar laatste slok koffie,

en Mitch staat erop in zijn oudste

en lelijkste kloffie.

 

Wen-Chang houdt zijn hand

voor de ogen van Else-Marijn.

Ik vind het een prachtige foto:

precies hoe we zijn.

 

Bette Westera

 

Vriendelijke groet ! 

team KBS De Kameleon