Maandinfo maart 2023

Maandinfo maart 2023

Maandinfo maart 2023

9 maart 2023

Maart 2023

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hopelijk heeft iedereen genoten van de Krokusvakantie. In deze maandinfo de informatie voor de komende maand. De Week van de Lentekriebels, het schoolvoetbaltoernooi, de Koningsspelen, de Paasviering en ook het schoolreisje staan weer voor de deur. Een gezellige periode waar wij als team van De Kameleon weer heel veel zin in hebben. 

We hopen u tegen te komen bij een van de activiteiten. 

Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

 

Lege batterijen lever ze bij ons in!
Misschien heeft u ze al eens zien staan, de inzamelmeubels voor het inzamelen van lege batterijen. Hoe meer batterijen we inzamelen met elkaar, hoe meer geld we krijgen. Aan het einde van elk jaar ontvangt de school een geldbedrag voor de opgehaalde batterijen. Daar kunnen we dan weer nieuw buitenspeelmateriaal van kopen.

Week van de lentekriebels
De week van de lentekriebels is een projectweek waarin we aandacht besteden aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit jaar is het thema Wat vind ik fijn? Onderwerpen die we behandelen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld. 

Avondvierdaagse
We willen jullie laten weten dat dit jaar de avondvierdaagse van 5 tot en met 8 juni. Zet dit evenement vast in uw agenda. De organisatie van deze sportieve activiteit is in handen van PRC Avondvierdaagse Maarssen. Wij als school zijn niet betrokken bij dit evenement en zijn dan ook niet aanwezig. Wanneer u uw kind aanmeldt bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor het begeleiden van uw kind tijdens de avondvierdaagse.   

Klankbordgroep
Vanuit de ouderenquête zijn er mooie punten naar voren gekomen. Punten waar we nu al trots op kunnen zijn, maar ook punten waar we nog kansen voor verbetering zien. Om de communicatie en het pedagogisch klimaat verder te verbeteren willen wij graag met ouders in gesprek. Dit willen we doen door middel van een klankbordgroep. U als ouder bent ervaringsexpert en weet wat werkt en waar verbetering nodig is. Dit helpt ons om ons pedagogisch klimaat en de communicatie te verbeteren. Wilt u ons helpen? Meldt u dan aan bij meester Jeroen. Zijn mailadres is: jeroenv@kameleon-maarssen.nl

Ouderraad zoekt nieuwe penningmeester en leden
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van basisschool De Kameleon. De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het kleuterfeest, het schoolreisje, het afscheid van groep 8 en nog veel meer. Dit doen we altijd samen met de leraren.

Dit schooljaar zal onze penningmeester, Chantana Hijkoop, aftreden. Het dagelijks bestuur van de ouderraad is daarom per direct op zoek naar een nieuwe enthousiaste penningmeester. Zie voor meer informatie de vacature in de bijlage van dit bericht. 

Daarnaast zijn we voor het nieuwe schooljaar ook op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad. Lijkt het je leuk om met een groep enthousiaste ouders de activiteiten op school te helpen organiseren? Neem dan contact op met een van de leden van de ouderraad, kom een keer langs bij onze vergadering of mail ons via ouderraad@kameleon-maarssen.nl 

Vriendelijke groet,  

team KBS De Kameleon