Maandinfo januari 2023

Maandinfo januari 2023

Maandinfo januari 2023

13 januari 2023

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

Allereerst wil ik u, namens het hele team, een heel gelukkig, gezond en liefdevol nieuwjaar wensen! Fijn om de kinderen vandaag weer op school te kunnen ontvangen. Sommige bovenbouwers kwamen gapend binnen en moesten er weer inkomen. Maar gelukkig zagen we ook kinderen die er echt weer zin in hadden! 

Volgende week zullen we starten met de CITO toetsen vanaf groep 3. De kinderen hoeven hier niet voor te leren en u hoeft er als ouder ook niks voor te doen. Zoals altijd is het fijn wanneer de kinderen uitgerust op school komen, dan kunnen ze het best laten zien wat ze kunnen! 

Wij analyseren de resultaten op de toetsen. Dit doen we op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau. N.a.v. deze analyses zullen we interventies inzetten, om de kinderen extra te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld bij kinderen die het leren lastig vinden en bij kinderen die juist gemakkelijk nieuwe lesstof leren. 

 

Vanmorgen ben ik op locatie Kamelenspoor begonnen om M5 weer onder de aandacht te brengen. Ik heb de kinderen uitgelegd dat we ook in 2023 de veiligheid binnen en buiten school heel belangrijk vinden. Dat we helaas niet alles zien, dus dat we alle kinderen hiervoor nodig hebben. Ik heb ze dus op het hart gedrukt dat ze moeten melden wanneer ze zelf te maken krijgen met pestgedrag of wanneer ze pestgedrag van anderen zien. 

We bekijken deze meldingen dagelijks en bespreken ze maandelijks met de stuurgroep. We hebben niet als doel om kinderen te straffen, we willen kinderen juist helpen hun gedrag te veranderen. Op het moment dat wij zien dat een kind regelmatig pestgedrag laat zien, zullen wij een kind dus gaan helpen ermee te stoppen. Dan zullen we u daar ook van op de hoogte stellen. 

 

Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

 

Opening schoolplein Kamelenspoor

Op dinsdag 17 januari is het zover, de opening van het vernieuwde schoolplein.
De activiteiten van de opening starten direct na schooltijd. Tijdens de openingsfestiviteiten kunt u kennismaken met de sportverenigingen in Maarssen en de sport spullenbank. Ook zullen er clinics worden gegeven, hier kunt u als ouder en kind aan deelnemen. U ontvangt hierover nog een apart bericht. Met een druk op de knop zal dan de officiële openingshandeling worden verricht door Karin Hulzebos en een speciale sportieve gast. Welke bekende sporters er komen zult u tijdens deze middag zelf met eigen ogen zien. 

 

Live webinar : Creatief opvoeden met een kleine beurs.

Op 12 januari om 20.00 uur, is deze live webinar voor ouders met van kinderen 0 t/m 14 jaar.

Als je niet veel geld te besteden hebt kan het je behoorlijk bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw kind, ook als er niet veel te besteden is, met zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit. En het kan als een behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken. In dit webinar gaan we met elkaar kijken naar hoe je dat voor elkaar kunt krijgen en wat helpt om voor jezelf met een goed gevoel je kinderen groot te brengen.

Tischa neemt je, met haar ervaring als kind met een moeder in de bijstand én vanuit haar

vakgebied als psycholoog en opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt. Een webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische handvatten.

Aanmelden kan via: www.kwadraad.nl/webinars.

Na de aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging met een link voor deelname, op de dag zelf ontvangt u een herinnering.

 

Vriendelijke groet ! 

team KBS De Kameleon