Maand info juni 2023

Maand info juni 2023

Maand info juni 2023

7 juni 2023

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De maand juni is alweer in volle gang! De afronding van het schooljaar is dan ook een feit. De CITO toetsen worden in groep 3 tot en met 7 afgenomen en daarna gaan de leerkrachten aan de slag om de rapporten te maken. 

We hebben nog twee studiedagen en dan zijn alle leerlingen dus vrij; woensdag 14 en vrijdag 30 juni. Volgende week woensdag gaan we met het team aan de slag rondom het onderwerp “effectief leesonderwijs”. We gaan leren hoe we ons leesonderwijs nog aantrekkelijker kunnen maken, door goede teksten te gebruiken. Volgend schooljaar zullen we hier verder mee aan de slag gaan en hopelijk lukt het ons om van alle kinderen enthousiaste, goede lezers te maken! 

Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

Kleutergroepen
Afgelopen vrijdag hebben wij de ouders van de groepen 1/2 een brief gestuurd over de klassenindeling van de kleuters na de zomervakantie. Na de vakantie zullen we starten met een aparte groep 1 en een aparte groep 2. En dus niet meer met gecombineerde kleutergroepen, zoals het de afgelopen jaren werd vormgegeven. De afgelopen periode hebben de leerkrachten, intern begeleider en directie goed nagedacht over dit besluit en gezamenlijk besloten volgend jaar op deze manier te gaan werken.

Rapportgesprekken
Vrijdag 23 juni krijgt uw kind het laatste rapport mee naar huis. Mocht u naar aanleiding van het rapport nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht voor een afspraak. Het kan ook zo zijn dat de leerkracht u op gesprek vraagt. In de week van 26 tot en met 29 juni vinden de rapportgesprekken plaats.

Personeel
In de administratie hebben we een nieuwe collega en haar naam is Corinna. Zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat ziekmeldingen worden doorgegeven, mailtjes worden beantwoord en we als school per telefoon goed bereikbaar zijn.

De formatie is zo goed als rond, het blijft altijd even puzzelen. Welke leerkracht staat volgend schooljaar voor welke klas. Er moeten nog een paar puzzelstukjes worden gelegd en dan kunnen we het complete plaatje met u delen. 

Wat we al wel met u kunnen delen is dat we afscheid nemen van juf Rita, zij gaat van haar welverdiende pensioen genieten na dit schooljaar. Tijdens dit schooljaar zijn er verschillende momenten waarop we haar in het zonnetje hebben gezet of nog gaan zetten.  

Feestjes
De kleuters hebben op woensdag 7 juni een kleuterfeest.
Op woensdag 21 juni is het ook feest hier op school, want dan hebben de juffen- en meesterdag! U ontvangt hierover nog bericht van de leerkracht via Parro.

M5
Volwassenen worden door de kinderen vaak buiten spel gehouden. Pestincidenten vinden vooral plaats op de vrije momenten wanneer er geen volwassenen bij zijn. De kinderen en de klas of groep weten alles maar houden hun mond. Hoofdrolspelers willen uiteraard niet dat hun negatieve gedrag wordt gemeld. Door incidenten te melden zorgen we er samen voor dat structureel pesten tot het verleden behoort.

Wij vragen alle betrokkenen incidenten over niet-ok gedrag consequent te melden en ook te blijven melden. Pesten kan worden gestopt door er met elkaar iets tegen te doen. Melden kan door te klikken op de rode knop ‘Meld Pesten’ op de site van de school. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Insmeren
De zon laat zich steeds vaker zien de komende tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wel is het belangrijk om de huid goed te beschermen tegen verbranden. We willen u vragen om uw kind in de ochtend al in te smeren. In de kleutergroepen zullen wij de kinderen dan nogmaals insmeren rond lunchtijd. Wij gebruiken hier de zonnebrand van de Action voor. Wanneer uw kind hier allergisch voor is, kunt u zelf een andere soort meegeven. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zelf zonnebrand meenemen en zich insmeren tijdens de lunch. De leerkrachten zullen de kinderen hier aan herinneren op een zonnige dag.

Vriendelijke groet ! 

team KBS De Kameleon