Schooltijden / rooster

KBS De Kameleon volgt een continurooster.
Onze schooltijden zijn als volgt:

Dagen v/d week
Maandag
08:30 – 14:30 uur
Dinsdag
08:30 – 14:30 uur
Woensdag
08:30 – 12:15 uur
Donderdag
08:30 – 14:30 uur
Vrijdag
08:30 – 14:30 uur

Vakanties / studiedagen / vrije dagen groep 1-2

Vakanties 2021 - 2022
Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Krokusvakantie
26 februari t/m 6 maart 2022
Pasen
15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
23 april t/m 8 mei 2022
2e Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus 2022
Studiedagen
Groep 1-2 vrij
27-10-2021
15-10-2021
06-12-2021
07-12-2021
17-02-2022
07-02-2022
05-04-2022
18-02-2022
16-05-2022
04-04-2022
01-07-2022
19-04-2022
17-05-2022
30-06-2022