Visie

Op de Kameleon mag je zijn, zoals je bent.

In deze tijd, in deze wereld betekenen wij als school voor ouders en kinderen het volgende:

Op de Kameleon mag je zijn wie je bent. De Kameleon is een plek waar we kinderen voorbereiden op het functioneren in de samenleving; zorg voor jezelf, de ander, en de wereld om je heen. We gebruiken de nauwe banden met ouders en kinderen om ieders identiteit in de samenleving een plek te geven. Wij doen dit door continu nieuwsgierig en belangstellend te zijn. De leraar vervult hierbij een verbindende rol.

DSC_0175_1

De Kameleon is een katholieke school.

Het katholieke karakter wordt zichtbaar gemaakt in de omgang met elkaar.

Het godsdienstonderwijs, aandacht voor belangrijke waarden zoals o.a.; eigenheid, erkenning, behulpzaamheid, saamhorigheid, vertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid, vieringen en de relatie met de plaatselijke Verrijzenisparochie. We slaan een brug tussen de verschillende culturen, levensbeschouwingen en geloven.

Wij betrekken kinderen actief bij het leerproces. Dat doen wij met een doordacht lesmodel en coöperatief werken. Leerbehoeftes vertalen wij in doelen. Wij leren uw kind zelfrespect en zelfvertrouwen te ontwikkelen waardoor het goed leert samenwerken en verantwoordelijkheid kan nemen.

Wij informeren ouders en kinderen actief en betrekken ze bij ons onderwijs.

Wij staan open voor contact. Wij gaan uit van wat kinderen kunnen en bouwen daarop samen verder.

Wij laten kinderen en ouders zien hoe wij het plezier in leren verhogen en de resultaten verbeteren. De samenleving heeft behoefte aan burgers die communicatief vaardig kunnen functioneren in een internationale taal. Engels ondersteunt jonge kinderen ook in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Wij geven daarom in alle groepen onderwijs in de Engelse taal.

Onze ambitie voor de toekomst is om kinderen meer ruimte te bieden ten behoeve van hun eigen talentontwikkeling en hen te leren reflecteren op het eigen leerproces.