wachten...

KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE KAMELEON

MAARSSEN

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De Ouderraad

Het doel van de ouderraad (OR) is het verzorgen van allerlei activiteiten voor de leerlingen tijdens het schooljaar en het bevorderen van de banden tussen leerlingen, ouders en school.

Ouders/verzorgers kunnen altijd bij de ouderraad aankloppen wanneer men vragen of opmerkingen heeft die een algemeen belang dienen tussen De Kameleon en de ouders en hun kinderen.

Leden van de OR zetten zich in bij het (mede)organiseren, veelal in samenwerking met teamleden, van allerlei activiteiten op school. Enkele voorbeelden zijn de Schoolreisje, Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, maar ook de organisatie van de schoolfoto's, het kleuterfeest en het lief en leed.

De OR bestaat uit een groep ouders van leerlingen van beide locaties. De OR bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal ouderraadsleden. Elke ouder/verzorger met een kind op De Kameleon is lid van de oudervereniging als de ouderbijdrage is voldaan. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, samen met de directie van De Kameleon en een vertegenwoordiger van de Medezeggenschapsraad. (MR).

Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 10 oktober 2016 wordt het jaarlijks bedrag voor de ouderbijdrage van het schooljaar 2016-2017 vastgesteld. Zonder deze financiële steun kunnen de activiteiten niet meer of slechts in beperkte mate worden uitgevoerd. U ontvangt na de Algemene Ledenvergadering hier een brief over. Uw betaling kunt u overmaken naar NL12 INGB 0001009089 t.n.v. Ouderraad de Kameleon.


Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:


Rob van Dommelen

Voorzitter

06-41918058

Wouter Vos

Secretaris (na 10 okt 2016)

06-52857041

Maijke de Jong

penningmeester

06-55370245

E-mailadres:

ouderraad@kameleon-maarssen.nl