wachten...

KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE KAMELEON

MAARSSEN

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door:
Nancy Rosier, voorzitter
Jeroen Stutterheim, lid en GMR lid
Zimeb van Breukelen, lid en OPR lid
Het personeel (team) wordt vertegenwoordigd door :
Monique van Oosterom, GMR en OPR lid
Ellen Brouwerens
Saskia Otten


Algemene taken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt uw kind en U! Als er zaken zijn die u graag besproken wilt hebben, kunt u dit aan de voorzitter kenbaar maken. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR mag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Er kan ook advies en ook instemming gevraagd worden.

Naast de formele taken nemen de MR-leden ook zelf initiatieven om schoolse en bovenschoolse zaken onder de loep te nemen.

De MR voert zijn taken samenwerkend en ondersteunend uit. Hiervoor is een goede communicatie erg belangrijk.

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u notulen willen nalezen, is dit via de leden of onderstaande mail op te vragen.

Hieronder stellen de MR-leden zich aan u voor.

Nancy Rosier

Ik ben Nancy Rosier, moeder van Daphne (groep 5) en Pepijn (groep 3-4) en ben samen met mijn gezin woonachtig in Duivenkamp. Ik ben eerder actief geweest binnen de MR van KDV De Drie Villa's. Sinds december 2012 ben ik deel van de MR binnen De Kameleon. Ik ben een jaar schoolvertegenwoordiger geweest binnen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad binnen de Pastor Ariens Stichting) en ook de OPR (OndersteuningsPlanRaad, medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband).

Als ouder vind ik het zeer belangrijk betrokken te zijn binnen de organisaties waarin onze kinderen actief zijn. Daarmee probeer ik hen te ondersteunen waar ik kan, zowel fysiek als organisatorisch. Ik ben van mening dat het goed is betrokken te zijn en hierdoor mede de beste ontwikkelingsomgeving voor onze kinderen te creëren. Binnen de MR vertegenwoordig ik niet alleen alles rondom mijn eigen kinderen, maar alle kinderen en hun ouders binnen 'De Kameleon'. Bij vragen, opmerkingen of anders ben ik altijd te benaderen en deze mee te nemen binnen de MR vergaderingen.

Jeroen Stutterheim

Mijn naam is Jeroen Stutterheim, vader van Wouter en Lotte. Wij wonen met ons gezin in Duivenkamp en ik ben op verschillende manieren in Maarssen lokaal betrokken.

Sinds 2015 mag ik deelnemen aan de medezeggenschapsraad van de Kameleon. Vanuit die rol vertegenwoordig ik onze school als ouder in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Scholenstichting Pastoor Ariëns. Samen werken aan het verbeteren van je omgeving is voor mij een belangrijk uitgangspunt waar ik in deze overleggen rekening mee hou. Continuïteit van de school, een fijne leer- speel- en werkomgeving waar onze kinderen zijn voorbereid op de toekomst gelden daarbij als basis. Graag vertegenwoordig ik uw stem. Heeft u vragen, zijn er onderwerpen in uw ogen welke de aandacht verdienen, schroom dan niet om mij even aan te spreken.

Zineb van Breukelen

Beste ouders, ik ben Zineb van Breukelen, moeder van Dion Muis, hij is 5 jaar en zit in groep 2 van de kameleon. Dion heeft nog een broertje van 1,5 jaar Aidan. In het dagelijks leven begeleid ik ouders en hun kinderen in Utrecht op heel veel verschillende gebieden! En sinds kort aangesloten bij de MR van de kameleon!

Monique van Oosterom

Mijn naam is Monique van Oosterom. Voor het vierde schooljaar neem ik als teamlid deel aan de MR (medezeggenschapsraad) van de Kameleon. Daarnaast neem ik samen met Jeroen Stutterheim ook deel aan de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit een teamlid en een ouderlid uit de MR van iedere school binnen onze stichting. Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam op de Kameleon. Voor die tijd heb ik verschillende stages, in verschillende groepen op de Kameleon gehad. De afgelopen schooljaren ben ik werkzaam geweest in verschillende groepen, namelijk: groep 3, groep 5, groep 4/5 en groep 4 (Kamelenspoor). Dit schooljaar ben ik werkzaam in groep 7a in Kamelenspoor.

Ellen Brouwerens

Mijn naam is Ellen Brouwerens. Ik zit sinds kort als teamlid in de Medezeggenschapsraad. Ik ben moeder van Lotte, Martijn, Anne en Stan. Ruim 24 jaar ben ik als zelfstandig logopedist in Amersfoort werkzaam geweest. Hierna ben ik omgeschoold en sinds 2013 sta ik met heel veel plezier voor de klas op De Kameleon. Ik ben op Duivenkamp begonnen in groep 1-2 en in groep 3, gevolgd door groep 5. Met de locatiescheiding verhuisde ik mee naar Kamelenspoor, waar ik eerst voor groep 5-6 stond en nu de trotse juf van groep 6-7 ben. Met veel plezier wil ik, samen met mijn collega's en de oudergeleding van de MR meedenken, -praten en – beslissen over het beleid van De Kameleon.

Saskia Otten

Mijn naam is Saskia Otten. Sinds november 2011 ben ik werkzaam op de Kameleon. Het eerste schooljaar was ik de leerkracht van groep 4 en daarna heb ik les gegeven in de bovenbouwgroepen. Momenteel ben ik de leerkracht van groep 8 op locatie Kamelenspoor. Dit jaar zit ik voor het eerst in de MR. Ik vind het beleid van de school erg interessant, vandaar dat ik plaats neem in de MR.

Mocht u nog vragen of inbreng hebben voor de MR, kunt u een van ons ons ten allen tijden aanspreken of gebruik maken van het mail adres mr@kameleon-maarssen.nl.