Maandinfo maart 2022

Maandinfo maart 2022

Maandinfo maart 2022

1 april 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Na de krokusvakantie zijn we inmiddels alweer een week aan het werk met de kinderen op school. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, het weer was in elk geval prachtig! 

Met het begin van de vakantie, begon helaas ook vreselijk geweld in een land niet heel ver hier vandaan. Wij kunnen ons voorstellen dat dit iets met u (en uw kinderen) doet, vooral wanneer u uit een dergelijke situatie gevlucht bent. Wanneer u hulp of advies nodig heeft of een gesprekspartner zoekt, zoekt u dan zeker contact met ons op. 

Ondanks deze ontwikkelingen in de wereld, gaat het (schoolse) leven bij ons toch gewoon door.  

De komende periode staat het paasfeest en de koningsspelen op het programma. Het goede nieuws is, dat we dit “gewoon” kunnen organiseren, zonder rekening te houden met allerlei maatregelen. We zullen de ouders dan ook zeker vragen voor hulp! Fijn dat u tijdens deze activiteiten weer in de school kan zijn en deze gezellige momenten op school kan meemaken! 

De schoolreis datum is verplaatst van vrijdag 20 mei naar dinsdag 17 mei. Dit heeft te maken met het feit dat de huur van de bussen op de vrijdag een stuk duurder is. Het was een wens van de ouderraad om een andere datum te kiezen. De groepen 3 t/m 7 gaan die dag samen op schoolreis. De commissie zal u uitgebreid informeren zodra er meer bekend is. We hopen dat de komende periode een stabiele, rustige periode zal zijn. Een periode waarin we even flink meters kunnen maken qua lesstof en toe kunnen leven naar de komende activiteiten. Verderop leest u nog meer informatie over de inloopochtenden waar we u graag voor uitnodigen en over het project Lentekriebels dat binnenkort van start gaat.  

Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

Oudertevredenheidspeiling 2021

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar nodig te verbeteren, maken wij altijd analyses van toetsgegevens en nemen wij elk jaar diverse vragenlijsten af. Dit schooljaar zijn wij enorm benieuwd naar uw mening. Wij willen graag weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school en op welke punten verbetering nodig is. Alle ouders ontvangen via de mail een link om de vragenlijst in te vullen. Wij realiseren ons dat het een lange vragenlijst is, maar wij ontvangen graag uw feedback op al deze punten. De resultaten zullen wij met het team bespreken en ook met de ouders van de MR. Wij zullen u informeren over de uitkomsten en welke punten er mogelijk aangepakt gaan worden. Het kan zijn dat wij hier groepjes ouders voor gaan vormen, zodat u mee kan denken met ons. Wij hebben als doel om de Kameleon een nog fijnere school te maken, waar we allemaal trots op kunnen zijn! 

Inloopochtenden

Tijdens de studiedagen werken wij als team aan het versterken van onze instructievaardigheden. We leren het Expliciete directe instructie (EDI) model toe te passen. Dit is een manier van overbrengen van (nieuwe) lesstof, waarbij de kinderen actief betrekken en continu het begrip controleren. Wij vinden het leuk om u dit in de praktijk te laten zien, dus u bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de groepen. Elke leerkracht zal u via de parro uitnodigen, dan kunt u zien op welke momenten u langs kunt komen en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

De inloopochtenden vinden plaats in de week van 28 maart en start om 8.30u. Het bezoek zal ongeveer een half uur duren. Vanaf groep 3 willen we u vragen om geen jongere broertjes of zusjes mee te nemen. 

Even voorstellen

Beste ouder(s)/verzorgers,

Mijn naam is Jeroen Versluis en ik ben sinds kort werkzaam op de Kameleon. Sommigen kennen mij misschien als leerkracht van de Franciscusschool, daar ben ik leerkracht van groep 5. Dit schooljaar ben ik vol enthousiasme gestart met de schoolleiders opleiding. Karin heeft mij gevraagd om haar op vrijdag te komen helpen. Zo leer ik in de praktijk alles over het vak van schoolleider en kan ik de school helpen. U zult mij vooral op vrijdagen tegenkomen. We komen elkaar binnenkort vast een keer tegen.
Met vriendelijke groet,

Jeroen Versluis

 

Wilt u een steentje bijdragen? 

Voor de komende periode zijn we op zoek naar wat hulp van ouders. Vind u het leuk om ons te helpen? U kunt het aangeven bij de leerkracht of een mailtje sturen naar directie@kameleon-maarssen.nl

Fruit snijden

Op locatie Duivenkamp zijn we op zoek naar ouders (of grootouders) die het leuk vinden om (af en toe) het fruit te snijden. Het fruit wordt gegeten in de kleine pauze, dus het snijden kan tussen half 9 en 10 uur.  

TSO

Zijn er ouders die het leuk vinden om te ondersteunen tijdens de TSO op locatie Duivenkamp? Het gaat om het begeleiden van het buitenspelen. U krijgt hier ook een vergoeding voor. Ik geef er graag meer informatie over, dus u kunt altijd even vrijblijvend informeren! 

Stucen / schilderen

Zijn er handige vaders of moeders die een wand bij ons op school willen stucen? Onze concierge is super handig, maar dat is nu net iets wat hij niet zo goed kan. Dus uw hulp is zeer welkom! 

Op locatie Duivenkamp zouden we graag wat houtwerk willen schilderen. Zijn er toevallig handige schilders die de school willen helpen?  

 

TSO bijdrage

We zien dat veel ouders de bijdrage voor de TSO hebben betaald. Hartelijk dank daarvoor! 

In de bijlage voegen we de brief nogmaal toe, fijn als het lukt om de bijdrage over te maken. We hebben het u in elk geval zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken. 

TSO en Ouderbijdrage betalen met de Upas

Heeft uw gezin een U-pas? Op www.u-pas.nl kunt u zien waar u het U-pas tegoed allemaal aan kunt besteden. Hierop vindt u verschillende acties en activiteiten die u en uw kind(eren) kunnen doen met korting, van het U-pas tegoed of zelfs gratis! 

Een gedeelte van het U-pas tegoed van uw kind(eren) is o.a. bedoeld voor het betalen van schoolse activiteiten, zoals bij ons op school de ouderbijdrage en de TSO bijdrage. 

U dient hier wel zelf rekening mee te houden bij de besteding van het U-pas tegoed van uw kind en akkoord voor te geven aan school. Zonder uw akkoord kan school namelijk geen bijdrage afschrijven. School heeft echter wel deze bijdrage nodig om jaarlijks de activiteiten en TSO te kunnen organiseren voor alle leerlingen op school. Vandaar dat ook de U-pas hier rekening mee gehouden heeft in het bepalen van de tegoeden. 

 

Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een jaarlijks projectweek over relaties en seksualiteit. In alle groepen is er dit jaar aandacht voor het thema ‘je lijf is van jou’. Alles activiteiten zullen passen in de belevingswereld van uw kind. Kinderen leren zo praten over relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen aanvoelen en aangeven en keuzes durven maken in wat ze wel en niet doen. De Week van de Lentekriebels kan een mooi moment zijn om thuis met uw kind te praten over dit onderwerp. Het kan dus ook gebeuren dat uw kind thuis komt met vragen. 

Gezonde voeding

Zoals u waarschijnlijk wel weet, stimuleren wij gezonde voeding op school. 

Dat is ook de reden dat wij meedoen met gezonde schoolprogramma’s zoals het EU-schoolfruit, Schoolzuivel en het Nationale schoolontbijt. Op deze manier hopen wij dat kinderen veel verschillende dingen proeven en daarmee in aanraking komen met (nieuwe) gezonde voeding. 

Van te voren laten we u weten via de agenda in Parro, welk groente / fruit / schoolzuivel de kinderen krijgen. Het kan natuurlijk zijn dat uw kind iets niet lust. Wij willen u dan vragen om die dag iets anders van groente / fruit mee te geven. Wanneer een kind helemaal geen groente / fruit lust, kunt u uw kind een boterham meegeven. Op de dagen dat er geen tussendoortje wordt aangeboden kunnen de kinderen iets anders meenemen als tussendoortje. Wij willen u vragen geen snoep, chocoladekoeken en frisdrank mee te geven.          

 

Het voorjaar komt eraan! 

1x per jaar laten we de tuinen goed snoeien door een hovenier, maar dit is erg kostbaar. We kunnen dit dus niet vaker doen en 1x per jaar is niet voldoende. 

Nu doet Sander enorm zijn best om het groen zo goed mogelijk bij te houden, maar dit is niet te doen voor 1 persoon. Daarom zijn we op zoek naar hulpouders. Vele handen maken licht werk! 

Sander wil binnenkort op beide locaties aan de slag. Wie kan hem helpen op de volgende vrijdagen? Aanmelden kan bij sanderk@kameleon-maarssen.nl

1 april 2022 Duivenkamp 8.30u

8 april 2022 Kamelenspoor 8.30u

3 juni 2022 Duivenkamp 8.30u

10 juni 2022 Kamelenspoor 8.30u

We zoeken ook nog ouders die het groenafval voor ons naar de gemeentewerf kunnen brengen. Bijvoorbeeld met een aanhanger of een busje. Dag en tijd kunnen afgestemd worden met Sander. 

Wij hopen dat er een clubje ouders is dat wil meehelpen, zodat de tuinen gedurende het jaar netjes blijven! 

 

Ouderbrief catechese komend project

Beste ouder(s),verzorger)s)

Zoute druppels. De catechese lessen gaan de komende weken over Traan. Eigenlijk zijn tranen rare dingen. Druppels die uit je ooghoeken stromen, over je wangen biggelen en zout op je lippen vallen. Je kunt er niet zoveel aan doen, ze zijn er gewoon en het is vaak heerlijk om eraan toe te geven en ze de vrije loop te laten. Kinderen huilen meestal doorgaans nog makkelijk. Tegelijkertijd zijn tranen sterke uitingen van gevoelens. Niet alleen van verdriet, maar ook van ontroering of blijdschap. 

Huilen is niet iets ergs, niet iets goeds of iets slechts, niet iets voor kleintjes, niet iets dat zo snel mogelijk voorbij moet zijn, niet iets dat te lang of te kort kan duren. Tranen zijn er gewoon, als ze komen kun je ze niet tegenhouden en het is klaar als het klaar is. Het is mooi om stil te staan bij wat er dan eigenlijk gebeurt en hoe het voelt. 

Tranen en troost zijn heel direct met elkaar verbonden. In de lessenseries van alle bouwen besteden we uitgebreide aandacht aan gevoelens en troost. We nodigen kinderen uit om daar verschillende aspecten aan te ontdekken, bijvoorbeeld door te bedenken hoe het is om getroost te worden en zelf te troosten. 

Tranen zijn zo universeel dat er in culturen en godsdiensten over de hele wereld en van alle tijden verhalen en rituelen zijn. Misschien kent u het verhaal over de god Shiva, die naar het leven van mensen keek en tranen van verdriet liet stromen op aarde. Van de gestolde tranen, rudraksha, maken mensen gebedssnoeren. 

Joodse families houden elk jaar de seidermaaltijd, waarin zoute en bittere smaken de boventoon voeren. Zo houden ze de tranen in herinnering die vloeiden tijdens de slavernij en de uittocht uit de slavernij in Egypte. 

Qi Gong is een Chinese traditie waarin het leven gezien wordt als stromen van energie die langs meridianen in je lijf lopen. Tranen horen daarbij en zijn onderdeel van die stromende levensenergie. 

De komende weken leven we ook toe naar Pasen, het feest rond het overlijden van Jezus en de opstanding. Ook in het paasverhaal vloeien tranen. Tegelijkertijd is het een kleurrijke en levendige viering van het leven. Dit jaar kunnen we dit feest weer samen in de Verrijzeniskerk vieren. 

We hopen met de kinderen op een gevoelige manier stil te staan bij wat tranen zijn. Het gaat niet alleen om verdriet, maar ook om troost, ontroering, blijdschap, opluchting en energie. Eigenlijk om het leven zelf.

Namens het team,

Pastor Hedwig

 

Vriendelijke groet ! 

team KBS De Kameleon