Maandinfo januari 2022

Maandinfo januari 2022

Maandinfo januari 2022

1 april 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Allereerst natuurlijk voor u en uw gezin de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het maar een prachtig jaar mag worden voor ons allemaal! 

Gelukkig konden we vandaag “gewoon” open, ondanks diverse maatregelen. De komende periode zal niet altijd makkelijk zijn, de besmetting cijfers lopen enorm op. Kinderen, ouders of teamleden kunnen besmet worden of iemand uit hun gezin. Hopelijk worden ze dan niet erg ziek en kunnen kinderen en teamleden snel weer naar school. 

Het kan zijn dat leerkrachten afwezig zullen zijn de komende periode. Ik doe er alles aan om te kijken of we dit kunnen oplossen. Soms komen duo-partners extra werken, we zetten ondersteunend personeel in of er is een invaller. Het zal niet altijd lukken om een oplossing te vinden. Hou Parro daarom goed in de gaten, het kan zijn dat een klas (plotseling) thuis moet blijven. Ik hoop dan op uw begrip. Daar waar mogelijk zullen we online onderwijs bieden, maar dat is afhankelijk van hoe ziek een collega is en hoe lang de afwezigheid zal zijn.

Een korte periode van 7 weken tot de voorjaarsvakantie. Een periode waarbij de afname van de CITO toetsen vanaf groep 3 gaat spelen. Deze toetsen nemen we af om te kijken hoe het met de ontwikkeling van de kinderen gaat. We kijken naar de resultaten van individuele kinderen, maar ook op groepsniveau evalueren we de gegevens. Met deze informatie kunnen we ons aanbod kritisch evalueren en aanpassen voor de volgende periode. U ziet de resultaten van uw eigen kind(eren) terug op het rapport. 

De inloopochtenden zullen niet doorgaan, gezien de huidige maatregelen is dat helaas niet mogelijk. Morgen zouden er lessen gegeven worden over verkeersveiligheid. Deze lessen zijn ook geannuleerd. We kijken met de organisatie of we deze kunnen verzetten naar het voorjaar. 

Normaal gesproken wordt na de vakantie altijd de luizencontrole gedaan door enkele ouders. Ook dit kunnen wij nu niet doen. Daarom willen wij de ouders oproepen om zelf even te haren te checken. Dank u wel alvast! 

 Met vriendelijke groet,

Karin Hulzebos, directeur KBS de Kameleon

TSO bijdrage

We zien dat veel ouders de bijdrage voor de TSO hebben betaald. Hartelijk dank daarvoor! 

In de bijlage voegen we de brief nogmaal toe, fijn als het lukt om de bijdrage over te maken. We hebben het u in elk geval zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken. 

TSO en Ouderbijdrage betalen met de Upas

Heeft uw gezin een U-pas? Op www.u-pas.nl kunt u zien waar u het U-pas tegoed allemaal aan kunt besteden. Hierop vindt u verschillende acties en activiteiten die u en uw kind(eren) kunnen doen met korting, van het U-pas tegoed of zelfs gratis! 

Een gedeelte van het U-pas tegoed van uw kind(eren) is o.a. bedoeld voor het betalen van schoolse activiteiten, zoals bij ons op school de ouderbijdrage en de TSO bijdrage. 

U dient hier wel zelf rekening mee te houden bij de besteding van het U-pas tegoed van uw kind en akkoord voor te geven aan school. Zonder uw akkoord kan school namelijk geen bijdrage afschrijven. School heeft echter wel deze bijdrage nodig om jaarlijks de activiteiten en TSO te kunnen organiseren voor alle leerlingen op school. Vandaar dat ook de U-pas hier rekening mee gehouden heeft in het bepalen van de tegoeden. 

Gezonde voeding

Zoals u waarschijnlijk wel weet, stimuleren wij gezonde voeding op school. 

Dat is ook de reden dat wij meedoen met gezonde schoolprogramma’s zoals het EU-schoolfruit, Schoolzuivel en het Nationale schoolontbijt. Op deze manier hopen wij dat kinderen veel verschillende dingen proeven en daarmee in aanraking komen met (nieuwe) gezonde voeding. 

Van te voren laten we u weten via de agenda in Parro, welk groente / fruit / schoolzuivel de kinderen krijgen. Het kan natuurlijk zijn dat uw kind iets niet lust. Wij willen u dan vragen om die dag iets anders van groente / fruit mee te geven. Wanneer een kind helemaal geen groente / fruit lust, kunt u uw kind een boterham meegeven. Op de dagen dat er geen tussendoortje wordt aangeboden kunnen de kinderen iets anders meenemen als tussendoortje. Wij willen u vragen geen snoep, chocoladekoeken en frisdrank mee te geven.  Ideetjes voor tussendoortje op school: cracker met kaas, rolletje omelet,  spiesje tomaat en mozzarella.

Ouders met “groene vingers” gezocht! 

We willen de pleinen natuurlijk netjes houden, zodat het leuk blijft om te spelen. Daar hoort ook het groen bij. 1x per jaar laten we de tuinen goed snoeien door een hovenier, maar dit is erg kostbaar. We kunnen dit dus niet vaker doen en 1x per jaar is niet voldoende. 

Nu doet Sander enorm zijn best om het groen zo goed mogelijk bij te houden, maar dit is niet te doen voor 1 persoon. Daarom zijn we op zoek naar hulpouders. Vele handen maken licht werk! 

Sander wil 3x per jaar op beide locaties aan de slag. Wie kan hem helpen op de volgende vrijdagen? Aanmelden kan bij sanderk@kameleon-maarssen.nl.

1 april 2022 Duivenkamp 8.30u

8 april 2022 Kamelenspoor 8.30u

3 juni 2022 Duivenkamp 8.30u

10 juni 2022 Kamelenspoor 8.30u

We zoeken ook nog ouders die het groenafval voor ons naar de gemeentewerf kunnen brengen. Bijvoorbeeld met een aanhanger of een busje. Dag en tijd kunnen afgestemd worden met Sander. 

Wij hopen dat er een clubje ouders is dat wil meehelpen, zodat de tuinen gedurende het jaar netjes blijven! 

Vriendelijke groet ! 

team KBS De Kameleon