Klachtenregeling

Regeling Pastoor Ariënsstichting

Mocht u onverhoopt een klacht hebben kunt via de button hiernaast onze
klachtenregeling, die door het bestuur wordt gebruikt, downloaden.